ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันเทนนิส ครั้งที่ 6


Thursday, 09.04.2014, 11:57am (GMT7)

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิส “อบจ.ฉะเชิงเทรา” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และทีมนักกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์) อ.เมืองฉะเชิงเทรา

            สำหรับการแข่งขันกีฬาเทนนิส อบจ.ฉะเชิงเทราได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2557 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น ได้แก่ ประเภทเดี่ยว จำนวน 8 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี , อายุไม่เกิน 12 ปี , อายุไม่เกิน 14 ปี , รุ่นชายเดี่ยวทั่วไป  รุ่นเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี , อายุไม่เกิน 12 ปี , อายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นหญิงเดี่ยวทั่วไป ส่วนประเภทคู่ จัดแข่งขัน 2 รุ่น คือ รุ่นคู่ เยาวชน อายุรวมไม่เกิน 24 ปี และรุ่นคู่ครอบครัว  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราและศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา

            นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาเทนนิสและพัฒนามาตรฐานการแข่งขันก้าวสู่ระดับสากล ให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ รู้แพ้รู้ชนะและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงอีกด้วย

 

ข้อมูลจาก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราCopyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.