ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรามอบพันธุ์ปลาดุกและกระชังปลาให้แก่เกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว


Friday, 12.18.2015, 03:41pm (GMT7)





วันที่ (14 ธ.ค. 58) ณ ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ปลาดุกและกระชังปลา ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้รับงบประมาณ ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด โดยมอบพันธุ์ปลาดุกและกระชังปลาให้แก่เกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 335 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรตำบลดอนเกาะกา ตำบลบึงน้ำรักษ์และ ตำบลศาลาแดง โดยเกษตรกร 1 ราย จะได้รับอุปกรณ์กระชังปลา จำนวน 1 กระชัง พร้อมพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายปลาดุกแบบสดในราคากิโลกรัมละ 50 บาท หรือแบบแปรรูป (ปลาดุกแดดเดียว) ราคากิโลกรัมละ 120-150 บาท ภายในระยะเวลา 3-4 เดือน
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเกิดการฟื้นตัว และเป็นการแก้ไขปัญหาขาดรายได้ หรือการว่างงานที่เป็นผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงปี 2558 ซึ่งเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีความตั้งใจที่จะรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวแปดริ้ว


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.