ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
Friday, 10.30.2015, 02:56pm (GMT7)        วันที่ (23 ต.ค.58) นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเปิดงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดจนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสักการพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 การมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2558 การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นิทรรศการไปรษณีย์ไทย นิทรรศการการถ่ายภาพ และแสดงศิลปะภาพวาด นิทรรศการงานฝีมือดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเกี่ยวกับทหารไทย การประกวดทักษะงานฝีมือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 ประเภท การประกวดวาดภาพ การสาธิตวาดภาพ การสาธิตอาหารไทยหายาก การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ การออกร้านอาหารไทยของเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ การแสดงดนตรีไทย การแสดงนาฎศิลป์ไทย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
ข่าวแปดริ้ว


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.