ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
Friday, 05.08.2015, 09:27am (GMT7)วันที่ (2 พ.ค. 2558) ที่วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 6 ภายใต้ชื่องาน“เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทย ก่อนไปหาหมอ” ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2558 ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ นายทะเบียนจังหวัดเขตสุขภาพที่ 6 ตลอดจนเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย มีส่วนร่วมในการรวมพลังและขับเคลื่อนนโยบาย อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรเพื่อรวบรวม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ตำรับยาแผนไทย ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานด้านการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบประโยชน์ของสมุนไพรใกล้ตัว การยาไทยในการดูแลสุขภาพ ในยามเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เองที่บ้าน การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยที่คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยมีแพทย์แผนไทยทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย รวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดบูธนิทรรศการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคตับแข็ง โรคสะเก็ดเงิน การตรวจธาตุเจ้าเรือน การเลือกรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การใช้สมุนไพร พืช ผักพื้นบ้านแก้อาการโรค การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน การหัวเราะบำบัด การทำสปามือหอม การใช้สมุนไพรในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลหญิงหลังคลอดด้วยหลักการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การคัดเส้นด้วยกะลามะพร้าว การนวดไทย การเหยียบเหล็กแดงเพื่อนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย การทำลูกประคบไพล มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร น้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งมีบูธนิทรรศการของภาครัฐ ภาคเอกชน บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ยังได้มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในครั้งนี้ด้วย รวมถึงมีการสัมมนาทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น และความบันเทิงบนเวทีกลางตลอดงาน

ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.