สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา
Saturday, 09.23.2023, 12:03pm (GMT+7)
 
All News  
ข่าวแปดริ้วทั่วไป
งานเทศกาลแปดริ้ว
ข่าวกีฬาแปดริ้ว
ข่าวอุบัติเหตุแปดริ้ว
ข่าวการศึกษาแปดริ้ว
ข่าวกิจกรรมแปดริ้ว
ข่าวอาชญากรรมแปดริ้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
::| สมัครรับจดหมายข่าว
Your Name:
Your Email:
 
 
ข่าวแปดริ้วทั่วไป
 

ทสจ.ฉะเชิงเทราจัดสัมมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน


Wednesday, 04.29.2015, 03:19pm (GMT+7)

      Facebookวันที่ (27 เม.ย.58) นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.)จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก 11 อำเภอๆ ละ 20 คน รวมจำนวน 220 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ
สืบเนื่องในปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษที่ขาดประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปล่อยมลภาวะสู่ธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในภาวะวิกฤติ ดังเช่น ภาวะน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัญหาขยะล้นเมือง เป็นต้น การบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังแหล่งกำเนิดมลพิษ และเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้สภาพแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดการสัมมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้กันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rating (Votes: )   
    Comments (0)        Tell friend        Print


Related Articles:
» กรมราชองครักษ์ในพระองค์ ติดตามความพร้อมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
» จังหวัดฉะเชิงเทรามอบพันธุ์ปลาดุกและกระชังปลาให้แก่เกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
» ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย 
» อัยการสูงสุดอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
» ทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของ
» รองผู้ว่า ฉะเชิงเทราประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
» ผู้ว่า ฉะเชิงเทรา มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นักเรียน รด
» เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
» จังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม ปฎิบัติธรรมสำหรับนักบริหาร
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีลงสนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
» ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบเต็นท์กระโจมตลาดเกษตร
» ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปล่อยแถวปฏิบัติการสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นยาเสพติด
» จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
» จังหวัดฉะเชิงเทราออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ
» เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
» ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
» ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำข้าราชการระดับผู้บริหารร่วมกิจกรรม ปฎิบัติธรรมสำหรั
» ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
» กองกำลังบูรพาจัดโครงการ ลาดตระเวนป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า รอบพื้นที่ป่า
» ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรานำชาวฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
» จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะ
» ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา
» เจ้าคณะภาค12 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมพระสังฆาธิการ
» จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
» จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า ออก เรือประมง
» สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
» จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
» พิธีเททองหล่อหลวงพ่อโสธร 4 ทิศ ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
» ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเปิดจำหน่ายเนื้อสุกรปลอดภัยสูงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ประชาชน
» สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันสตรีสากลและสมัชชาส
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดแข่งขันตำส้มตำมะม่วงลีลา ในงาน วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว
» จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 45
» กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
» รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำข้าราชการและลูกจ้างในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรม "ฟังธรรมว
» จ.ฉะเชิงเทราสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 มีผู้เสียชีวิต 4 ร
» จ.ฉะเชิงเทรา แถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 45
» รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจ ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
» ชาวฉะเชิงเทราร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
» รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ทำแผนวัยรุ่นทำร้าย สวป.พนมสารคาม
» ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รดน้ำขอพรพ่อเมืองแปดริ้ว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2558
» อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนมั่นใจ
» จังหวัดฉะเชิงเทราปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
» สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ
» จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้าประจำปี 2558
» แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนา
» จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งระบายไข่ไก่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในหลายช่องทาง
» จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้
» ผู้ว่า ฯ ฉะเชิงเทราพร้อมคณะเยี่ยมชมตลาดนัดเกษตรธงเขียวสินค้าเกษตรสดใหม่ปลอดภัย
» จ.ฉะเชิงเทราเชิญชมการแข่งขันศึกมวยโลก มหกรรมสัตว์ปีกสวยงามครั้งที่ 4 ปะทะมวยไทยนานาชาติ
» จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำโป่งเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและเส
» จ.ฉะเชิงเทราร่วมกับสมาพันธ์สัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสัตว์ปีกสวย
» เหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการกรมบังคับคดีรวมพลัง
» สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม สรรหา กุลบุตร - กุลธิดากาชาด
» ปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วางศิลาฤทธิ์อุโบสถหลังใหม่ วัดจีนประชาส
» เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการกรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสา บริจาค
» พบซากโลมาอิรวดี เกยตื้นป่าชายเลน แม่น้ำบางปะกง
» เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดงานมหัศจรรย์โคมไฟ ตรุษจีน
» เจออีก งูหลาม เข้าร้านอาหาร รอฉกลูกค้า
» เปิดโกดัง แอคดี
» เจ้าหน้าที่กรมอุทยานร่วมกับตำรวจแปดริ้วบุกค้นแหล่งค้าสัตว์ป่าคุ้มครองได้ของกลางเพี
» พบระเบิดสังหาร ใกล้วัดสมานรัตนาราม
» 5 ชายฉกรรจ์อ้างเป็นตำรวจ รุมทำร้ายร่างกายทนายเก็บค่าลิขสิทธิ์
» รมว.เกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนรถส่งออกเนื้อสุกรปประเทศรัสเซีย ครั้งแรกในประเทศไทย
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมส่งท้ายปี กับงานมหกรรม OTOP แปดริ้ว
» ชาวบ้านสุดผวางูเห่าอาฆาต แผ่แม่เบี้ยรอหน้าบ้าน
» แปดริ้วทะลายร้านลาบแฝงค้ากามพบสาวลาวกว่า50ราย
» สมาคมโรงสีข้าวปราจีนฯ ระบุโครงการจำนำยุ้งฉางทำโรงสีลงทุนน้อยลง
» ตำรวจรวบโจ๋ยกพวกตะลุมบอนกลางงานขบวนแห่หลวงพ่อโสธร ประจำปี 2557
» เริ่มแล้ว จัดใหญ่ งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2557
» อดีตโหรสว.แปดริ้ว ทวงคืนตำแหน่ง 7 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร
» ชุมชนรถไฟบ่อบัว ชุมนุมประท้วงโดนนายทุนข่มขู่ไล่ที่
» ร้านก๋วยเตี๋ยวสุดแปลก เปิบอาหารดูเห้
» บ้านเพียรพิทักษ์ พนมสารคาม โดนแฉบำบัดโหด เตรียมถอดใบอนุญาต
» ตั้งค่าหัว 2 แสน โจรปล้นรถขนเงิน ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
» จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมจัดงาน นมัสการหลวงพ่อโสธรฯ ประจำปี 2557
» รวบ 2 ผู้ต้องหายาเสพติด อุ้มฆ่าคนรับจ้างทวงหนี้
» นักดาราศาสตร์ชวนเฝ้าดูจันทรุปราคาเต็มดวง
» หนุ่มเครียดโรคประจำตัวรุมเร้า ผูกคอเสียชีวิต
» หยุดทุบกำแพงวัดโสธรแล้ว หลังวัดทนเสียงต้านไม่ไหว
» รถตู้เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย
» ชาวบ้านแห่ประท้วงวัดโสธร ค้านสร้างกำแพงวัดทึบ
» นักเรียนซิ่งกระบะ ยางระเบิดพลิกคว่ำ ดับ 3 เจ็บ 5
» ชาวบ้านตะลึง งูเหลือมยาวกว่า 6 เมตาเลื้อยเข้าบ้าน
» แรงงานต่างด้าว หนีคู่อริไม่พ้น ถูกฟันดับคาดาดฟ้า
»  เกิดเหตุ ยิงสนั่นหน้าวัดโสธร เหตุวิวาทโต้เถียง
» หวาดเสียว สาวเคราะห์ร้ายกรรไกรหล่นปักหัว
» ตำรวจฉะเชิงเทรา บุกจับแร่เถือน ได้ของกลางมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
» ตำรวจแปดริ้วโชว์ผลงาน รวบจับแกงค์ค้ายาบ้า ได้ของกลาง 1700 เม็ด
» กกท.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม ประกวดแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว
» สุดมหัศจรรย์ พระจันทร์ทรงกรด กลางเมืองแปดริ้วคืนไหว้พระจันทร์
» จับคนร้ายลักลอบยิงโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำกลางชลบุรี
» ปลากัดนักสู้ แผ่วปลาย ถูกสระแก้ว เฉือนชนะ 2-1
» แปดริ้วจับยาบ้าเครือข่าย นักโทษเรือนจำชลบุรี พร้อมของกลางกว่า 15 ล้านบาท
» วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราสร้างซื่อ คว้าเหรียญเงิน-ทองแดง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ มาเลเซีย
» อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันเทนนิส ครั้งที่ 6
» วันสุดท้าย สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา คนดังแห่สมัครเพียบ
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันเยา่วชนแห่งชาติ
» ปลากัดนักสู้ เปิดบ้านยันเสมอ ม้านิลมังกร 1-1
» ผู้ต้องหาฝ่าตำรวจโรงพักบางปะกง หลบหนีลอยนวล
» ร.ฟ.ท.ยันเดินหน้า 2 สัญญา คตร.แนะรวบสัญญาประมูลทางคู่ ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย
» ทีมปลากัดนักสู้คึก เตรียมเก็บสามคะแนนในบ้าน
» ฉะเชิงเทราเชิญแวะชิมไอศกรีมผลไม้ ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
» จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
» แชร์กระฉ่อนตำรวจแปดริ้วงามใส้ซ้อมผู้ต้องหา
» ตำรวจภาค2 ตั้งกรรมการสอบ ปส.ซ้อมผู้ต้องหาเสียชีวิต
» ฉะเชิงเทรา เอฟซี พลาดสามแต้มกบินทร์บุรี แบ่งแต้มท้ายเกมส์
» แก๊งค์เด็กไวรุ่นแปดริ้วเหิม ยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
» วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์
» อบต.หนองตีนนก เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน
» ขอเชิญชาวแปดริ้วกราบนมัสการ พระพุทธชยันตีองค์ดำ หน้าศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัด
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอแปลงยาว
» ความคืบหน้า วงเวียนถนนศรีโสธรตัดใหม่ กับโครงการ วงเวียนจัดระเบียบ ถนนปลอดภัย
» สมุทรปราการ สองสิงห์ เอฟซี เปิดบ้านเสมอ ฉะเชิงเทรา เอฟซี 2-2<
» สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ฉะเชิงเทรา เปิดตัวเครื่องเล่นใหม่
» ม.ราชนครินทร์จัดอบรมเทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้น่าสนใจ
» เตรียมพบกับสาขาใหม่ โรบินสันฉะเชิงเทรา
» ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา จัดงานทิ้งกระจาดประจำปี 2557
» บุกทะลายร้านคาราโอเกะเมืองแปดริ้ว
» งานลูกทุ่งสัมพันธ์ วันรักแม่
» มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
» งานประมูลเลขทะเบียนสวย ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2557
» พัดลมไอน้ำ รุ่น super eco 24 ขายดี ขอแนะนำ
» เมสซี่ นัดไกล่เกลี่ยคดีภาษี คาด ยอมจ่าย 5-9 ล.ยูโร
» สลด!! จยย.บิ๊กไบค์ชนเจ้าคณะจังหวัดมรณภาพ
» นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบ
» รมว.ศธ.เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรก
» ตั้งเป้า ยอดขายปี 2556 ต้องเพิ่มขึ้น 30%
» ทำบุญเปิดร้าน เตี๋ยวไข่ สาขาใหม่ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
» กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด มอบเงินบริจาค
» บริษัท แอคดี จำกัด ฝึกอบรมพนักงาน
» ศึกวีโก้แชมป์ฉลอง 50 ปีโตโยต้า
» วันเด็กแห่ชาติ
» ค่ายศรีโสธร แปดริ้ว
» จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
» ข่าวแปดริ้ว-บุกเดียวปล้นธนาคารอำเภอพนมสารคาม
» ข่าวแปดริ้ว-เตรียมน้ำท่วม
» ปลากัดนักสู้่ แผ่วปลายโดน สระแก้วแซงนำ 2-1 ท้ายเกมส์
» ปลากัดนักสู้่ แผ่วปลายโดน สระแก้วแซงนำ 2-1 ท้ายเกมส์


Other Articles:
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเปิดจำหน่ายเนื้อสุกรปลอดภัยสูงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ประชาชน (04.29.2015)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันสตรีสากลและสมัชชาส (04.23.2015)
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดแข่งขันตำส้มตำมะม่วงลีลา ในงาน วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว (04.23.2015)
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 45 (04.23.2015)
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (04.20.2015)
รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำข้าราชการและลูกจ้างในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรม "ฟังธรรมว (04.20.2015)
จ.ฉะเชิงเทราสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 มีผู้เสียชีวิต 4 ร (04.20.2015)
จ.ฉะเชิงเทรา แถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 45 (04.20.2015)
รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจ ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 (04.20.2015)
ชาวฉะเชิงเทราร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (04.20.2015) 
::| Latest News
::| ข่าวกิจกรรม
September 2023  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 
สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม

[กลับขึ้นข้างบน]