ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจ ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558<
Monday, 04.20.2015, 11:07am (GMT7)
วันที่ (15 เม.ย.58 ) นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางอารียา โลณะปาลวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจ/ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดที่ 1 บริเวณจุดตรวจหลัก แยกหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี และจุดที่ 2 บริเวณหน้าอบต.ทุ่งพระยา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ 1 ร.2 ส.3 ข.4 ม. เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ จุดตรวจและด่านตรวจของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.