ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนมั่นใจ
Friday, 03.27.2015, 03:11pm (GMT7)วันนี้ (23 มี.ค.58) นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ประชาชนมั่นใจ สินค้าไทยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558" ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมี นางเดือนเพ็ญ อาจยุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าโภคภัณฑ์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้แนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและการตรวจร้านจำหน่าย ภายใต้โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าไทยมีมาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.) และการปฏิบัติตามกฎหมายที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ รวมทั้งเพื่อให้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้บริโภค ให้มีความสุขและความเชื่อมั่นในเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมที่แสดงบนผลิตภัณฑ์

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค ได้รับทราบและมั่นใจในผลิตภัณฑ์/สินค้าให้มีเครื่องหมายมาตรฐาน มีคุณภาพ คุ้มค่าและมีความปลอดภัยพร้อมทั้งช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและสร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้สินค้าที่ได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
แหล่งที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.