ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำโป่งเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและเส
Saturday, 03.14.2015, 04:09pm (GMT7)
เมื่อวันที่ (12 มี.ค.58) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา ทำโป่งเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558” โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน ภายหลังจากพิธีเปิดฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมนักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันทำโป่งเทียมจำนวน 10 จุด บริเวณภายในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำโป่งเทียม ในครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กลุ่มเยาวชน นักเรียน ผู้นำกลุ่มต่างๆและประชาชนทั่วไป มีใจรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนเพื่อสานสัมพันธ์สามัคคี เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.