ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

เริ่มแล้ว จัดใหญ่ งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2557


Monday, 11.03.2014, 04:33pm (GMT7)

 

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2557 ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น ซึ่งก่อนมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะได้ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสถานที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มตั้งแต่เวลา 05.19น. พิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จากนั้นเวลา 05.45 น.ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และเวลา 06.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวงพระพุทธโสธรตามแบบโบราณประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องสังเวยชุดใหญ่ ไข่ไก่ต้ม จำนวน109,999 ฟอง โดยไข่ทุกฟองจะประทับด้วยยันต์สีแดง ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงแล้วไข่ไก่จะแจกจ่ายให้ประชาชนตามอำเภอต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและในเวลา 07.45 น.พิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการต่อด้วยริ้วขบวนแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรและขบวนการแสดงที่สวยงามของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  การจัดงานนมัสการพระพุทธโสธร เริ่มครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 12  พุทธศักราช 2434  ซึ่งเป็นปีที่มีโรคฝีดาษระบาด และชาวบ้านต่างพากันบนบานองค์พระพุทธโสธร กราบไหว้บูชาบนบานศาลกล่าวเป็นประจำทุกวันขอให้ญาติพี่น้องและประชาชนชาวแปดริ้วได้รอดพ้นจากโรคร้ายที่เกิดขึ้น ต่อมาโรคฝีดาษได้หายไปจากเมืองแปดริ้วอย่างน่าอัศจรรย์  ทำให้ชาวบ้านได้รำลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรจึงได้ร่วมจัดงานสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิบสองเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดงานเพื่อหารายได้กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการรักษาเจ็บผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 

ทั้งนี้ในวันที่  5-6 พฤศจิกายน 2557  จังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดให้มีขบวนแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ ด้วยขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่สวยงามล่องไปตามแม่น้ำบางปะกง ในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยให้ทุกอำเภอจัดเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงามเข้าร่วมขบวนแห่องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรไปตามลำน้ำบางปะกง เพื่อย้อนตำนานประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ได้เล่าขานสืบทอดกันมาว่าองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรได้ลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงและได้มาแสดงอภินิหารโผล่ขึ้นเหนือน้ำที่บริเวณหน้าวัดโสธรฯ จนชาวบ้านได้พบเห็นจากนั้นจึงได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐาน  ณ  พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกงได้มีโอกาสนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัว  โดยขบวนเรือจะเคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 06.30  น.  ล่องไปตามแม่น้ำบางปะกง ทางอำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้า จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีบ้านเรือนตามสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่ขบวนหลวงพ่อพระพุทธโสธรผ่าน ติดตั้งกระจกรับบารมีเพื่อให้เกิดภาพสะท้อนขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรเข้าพักอยู่อาศัย หรือบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามเส้นทางที่ทางจังหวัดกำหนด

จังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานนมัสการพระพุทธโสธรและประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2557  ระหว่างวันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การออกร้านของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มหกรรมสินค้า (OTOP)  การแสดงมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของนักเรียนของสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  การแสดงบนเวทีและมหรสพตลอดงาน

 

ข้อมูลจาก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราCopyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.