ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

กกท.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม ประกวดแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว
Tuesday, 09.09.2014, 11:28am (GMT7)

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา มองเห็นว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นทางออกในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาชุมชนท้องถิ่นไม่ได้รับประโยชน์และไม่มีส่วนร่วม หรือปัญหาความไม่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นหลักการเพื่อความยั่งยืนที่มีการนำไปใช้กับทุกกิจกรรมในการดำเนินกิจการ สถานประกอบการ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการเปิดรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้แล้วยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศได้พัฒนาตนเอง


               โดย!!!     โครงการ “ประกวดแผนการตลาดด้านท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน” เป็นการเปิดรับ ความคิดใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของ นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราไม่จำกัดสาขา เพื่อคัดเลือกผลงานการวางแผนการตลาดด้านท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน ชิงทุนการศึกษากว่า 120,000 บาท


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่  www.js100.com หรือ โทร 02-249-9449 ต่อ 269 ติดต่อคุณกฤษณา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.